Portal
Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
25 sierpnia 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

Więcej…
 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie Gminy Osiek odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym; telewizorów, komputerów, monitorów, suszarek, mikserów, itp. a także zużytych opon z pojazdów osobowych, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.).

Więcej…
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) oraz Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016r.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama