Portal
Deratyzacja

Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach  i na zasadach określonych w Rozdziale 8 Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Małop. z 2016, poz. 3929).

Więcej…
 
Roczny program współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Więcej…
 
Szkolenie dla osób utrzymujących drób w związku z zagrożeniem występowania ptasiej grypy
W związku z narastającym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków u drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii i Wójt Gminy Osiek zapraszają osoby utrzymujące drób na szkolenie poświęcone powyższej tematyce, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 15:30 w Sali OSP w Osieku przy ul. Głównej 88.
 
Jesienna zbiórka odpadów zielonych

Urząd Gminy w Osieku informuje, że jesienna zbiórka odpadów zielonych z terenu sołectwa Głębowice odbędzie się 6 listopada (tj. poniedziałek) 2017 roku, natomiast z terenu sołectwa Osiek odbędzie się 14 listopada (tj. wtorek) 2017 roku.

Więcej…
 
Dolina Karpia - ogłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 października do 24 października 2017 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Więcej…
 
Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

W dniu 1.07.2017 r. na terenie województwa małopolskiego, w tym także naszej gminy wchodzi w życie Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama