Portal
Informacje Głównego Inspektora Weterynarii dotyczące ASF

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF na terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MR i RW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Więcej…
 
Nabór do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 450), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2  załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/217/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2018r., poz. 450) zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr XXXIV/217/2017 z dnia 31 października  2017r.  w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Więcej…
 
Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

Od 2018 roku zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWnlosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Więcej…
 
Tego jeszcze w Osieku nie było

W niedzielę 25 lutego do Osieka zjechali miłośnicy zimnych kąpieli, temperatura powietrza o godzinie dwunastej w południe wynosiła bagatela, dziesięć stopni poniżej zera. We wspólnym morsowaniu na terenie Molo Resort udział wzięło ponad 100 osób. Nie zabrakło również publiczności, która oklaskami nagradzała każde wejście do przerębli Jeziora Beskidzkiego.  (Pracownicy resortu trzy dni kuli lód grubości blisko 12 cm, żeby dostać się do wody).

Więcej…
 
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Osiek

20 stycznia 2018 roku w remizie OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku za rok 2017. Otwarcia zebrania dokonał prezes zarządu druh Michał Pomorzewski, jednocześnie witając wszystkich obecnych. W zebraniu oprócz członków uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

Więcej…
 
Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od dnia 14 marca  do 26 kwietnia 2018 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 12. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 19 i 20 kwietnia 2018 roku.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama